среда, 24. јун 2020.

Ипак средства, мада незнатна, за „Јоакимфест”

ПОЛИТИКА 

Ипак средства, мада незнатна, за „Јоакиминтерфест”После нашег текста „Нема пара за крагујевачки Јоакиминтерфест”, објављеног 21. јуна, јавио нам се Слободан Савић, уметнички директор и селектор овог позоришног фестивала, потврдивши да је Министарство културе прихватило аргументе из њиховог приговора и определило извесна средства за ову манифестацију.

– Ова одлука је најбољи коментар и најтачнија анализа одлука Комисије за савремено стваралаштво – каже Савић и објашњава:

– У приговору смо јасно образложили и документовали зашто одлуку поменуте комисије сматрамо апсолутно неутемељеном на објективним, професионалним и честитим критеријумима. Та одлука је не само неодржива и неаргументована него и штетна јер указује на непостојање евалуације позоришних фестивала у Србији што може изазвати ненадокнадиве последице и васпоставити произвољност у одлучивању као једини критеријум. Штавише, с обзиром на високи квалитет прошлогодишње селекције, на бројне концепцијске, организационе, структуралне и квалитативне промене које су урађене у последњих годину дана на унапређењу фестивала, с обзиром на изузетно високе оцене прошлогодишње селекције у медијима у Србији и региону, одлуку комисије смо разумели и као злонамерну.

Савић подсећа да је „Јоакиминтерфест” од прошле године „фестивал савременог, модерног, друштвено, естетски и поетички референтног позоришта који избором представа настоји да буде видљив и препознатљив не само за локалну заједницу, него у земљи и ширем региону”. Његов концепт је, додаје, еврорегионални (највише две представе из Србије) и темељи се на избору представа које су у пуном сагласју с модерним извођачким и позоришним праксама. Подсећа и да је први пут од оснивања фестивала прошле године штампан обиман двојезични каталог (на српском и енглеском) на више од осамдесет страница, да су све стране представе титловане на српски језик, да је заседао међународни жири, затим урађена ревизија награда, нов, модеран сајт, нови тотал дизајн, оформљен стални фестивалски тим, а први пут од оснивања све улазнице су распродате недељу дана пре почетка.

– Упркос томе, комисија је закључила да „пројекат није усклађен са општим интересима у култури и приоритетима конкурса и да нема довољан утицај на квалитет културног живота шире друштвене заједнице”. Ово, уистину, није вредно коментара, али јесте оно што је вашем новинару рекао Светислав Гонцић, председник комисије (чланови Жељко Јовановић и Владан Ђурковић). Гонцић, наиме, каже да је комисија, с обзиром на тешку финансијску ситуацију, одлучила да „подржи само стратешке фестивале”. И тако су се међу стратешким фестивалима нашли сви, осим „Јоакиминтерфеста”. Фестивали професионалних и аматерских позоришта, од Суботице до Врања, од Сомбора до Шапца, од Новог Сада до Ниша, од Зајечара до Ужица... Списак је велики да бих све набрајао. Међу „стратешки” важним нашао се и фамозни Фестивал дуодраме у Тополи, и то на два места: међу онима који су добили новац (јер је усклађен са...) и међу онима који нису добили новац (јер није усклађен са...). Само ова процедурална грешка довољна је да се обори конкурс пред Управним судом, а има их још – каже Слободан Савић и додаје:

– Иако смо добили незнатна средства, задовољни смо одлуком министарства да уважи аргументе и чињенице. То је, пре свега, морална сатисфакција и трачак наде и светлости у царству мрака у којем су се загубили наша култура и позориште, а чланови овогодишње комисије угасили последњу тињаву свећу.

субота, 20. јун 2020.

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Оштро протестујемо против одлуке Комисије Министарства културе и информисања да не додели ни динар 15. Јоаким Интер Фесту, међународном позоришном фестивалу који се одржава у Крагујевцу, у организацији Књажевско-српског театра.

С обзиром на високи квалитет прошлогодишње селекције, с обзиром на бројне концепцијске, организационе, структуралне и квалитативне промене које су урађене у последњих годину и по дана на унапређењу фестивала, с обзиром на изузетно високе оцене прошлогодишњег фестивала у водећим медијима у Србији и региону (Хрватска, Румунија, Бугарска), одлуку комисије сматрамо апсолутно неутемељеном на професионалним критеријумима.

Избором Слободана Савића, позоришног критичара РТС-а и аутора серијала “Читање позоришта”, на место уметничког директора и селектора извршене су корените промене у структури и концепцији Јоаким Интер Феста. Од прошле године то је фестивал савременог, модерног друштвено, естетски и поетички референтног позоришта који избором представа настоји да буде видљив и препознатљив не само за локалну заједницу, него у земљи и ширем региону. Његов концепт је евро-регионални и темељи се на избору представа које су у пуном сагласју са модерним извођачким позоришним праксама. Прошле године на фестивалу су изведене представе из Словеније, Хрватске, Румуније, Бугарске и Србије. Инсистирајући на евро-регионалном концепту фестивала селектор је увео “неписано” правило да на фестивалу буду заступљене највише две представе из Србије, тако ће бити и ове године на јубиларном издању. Први пут од оснивања фестивала прошле године је штампан обиман двојезични каталог (српски и енглески) на више од осамдесет страница, све стране представе су титловане на српски језик, заседао је међународни жири,  урађена је ревизија награда, урађен је нов, модеран сајт, нови тотал дизајн, оформљен је стални фестивалски тим, а у рад су по први пут укључени и волонтери из Канцеларије за младе Крагујевца.

Упркос тешким околностима због епидемије Ковида-а и ове године, за јубиларно издање фестивала, припремљена је селекција врло квалитетних представа из земље и региона (Италија, Хрватска, Румунија, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија). У оквиру овогодишњег фестивала планирана је и међународна конференција “Позориште у изолованом друштву” на којој би требало да учествују неколико директора и уметничких директора позоришних фестивала из ширег региона.

С обзиром на све наведено још једном понављамо да је одлука Комисије Министарства културе и информисања апсолутно неутемељена на професионалним и честитим критеријумима. У потпуности имамо на уму незавидну ситуацију у нашој култури и друштву због епидемије вируса, ревизију и смањење средстава, али одлука о недодељивању средстава Јоаким Интер Фесту је неодржива, неаргументована и штетна јер указује на непостојање евалуације позоришних фестивала у Србији што ће изазвати ненадокнадиве последице и васпоставити произвољност у одлучивању.

Додатну забуну у све ово уноси тврдња једног члана Комисије, да су чланови комисије од службенице Министарства добили допис да је Књажевско-српски театар одустао од овогодишњег Јоаким Интер Феста, те да нису ни разматрали конкурсну документацију на састанцима Комисије. То апсолутно није тачно и о томе поседујемо званичну документацију коју Вам можемо ставити на увид.

С поштовањем, 

Милош Крстовић,

директор Књажевско-српског театра и Фестивала

петак, 22. мај 2020.

JOAKIMFEST
Joakimfest je međunarodni pozorišni festival koji se održava svake jeseni u Kragujevcu, druge sedmice u oktobru (do 2019. Joakim Inter Fest). Festival je 2006. godine pokrenuo pozorišni reditelj Dragan Jakovljević, tadašnji direktor Knjaževsko-srpskog teatra. Od tada do danas, Festival je prolazio kroz različita razdoblja uspona i padova, u potrazi za čvrsto utemeljenim konceptom. Početkom 2019. godine, izborom Slobodana Savića, uglednog pozorišnog kritičara iz Beograda, na mesto selektora i umetničkog direkora, izvršene su korenite promene u strukturi i koncepciji Joakimfesta. Danas je to Festival savremenog, modernog, društveno, estetski i poetički referentnog pozorišta koji izborom predstava nastoji da bude vidljiv i prepoznatljiv ne samo za lokalnu zajednicu, nego u zemlji i širem regionu. Njegov koncept je evro-regionalni i temelji se na izboru predstava koje su u punom saglasju sa modernim izvođačkim pozorišnim praksama. Joakimfest slavi i neguje estetski sofisticirano, društveno odgovorno, subverzivno i emancipatorsko pozorište koje se hvata u koštac s gorućim problemima i fenomenima vremena i sveta u kojem živimo.
Od osnivanja Festivala do danas, na Joakimfestu je izvedeno preko 140 predstava iz 25 zemalja sveta u kojima je učesvovalo više od 700 pozorišnih stvaralaca.
Međunarodni žiri dodeljuje dve nagrade na Festivlu: Gran pri „Joakim Vujić“ za najbolju predstavu u celini i Specijalnu nagradu grada Kragujevca.
Festival je dobio ime po „ ocu srpskog pozorišta“ Joakimu Vujiću, upravniku prvog srpskog pozorišta osnovanog u Kragujevcu, tadašnjoj prestonici Srbije, 1835. godine.
Domaćin i organizator Festivala je Кnjaževsko-srpski teatar, a glavni pokrovitelj grad Кragujevac.

ABOUT THE FESTIVAL
Joakimfest is an international theatre festival held every fall in Kragujevac, during the second week of October (till 2019 Joakim Inter Fest). The festival was established in 2006 by a theatre director Dragan Jakovljević, who was back then the managing director of Knjaževsko-srpski teatar. Since then, the festival has been going through various periods of ups and downs, seeking a solid concept. At the beginning of 2019, when Slobodan Savić, an esteemed theatre critic from Belgrade was elected the curator and artistic director, radical changes have been made in the structure and concept of Joakimfest. Today, this is a festival of contemporary, modern, socially, aesthetically, and poetically relevant theatre which with its selection of plays strives for visibility and recognition not only in its local community but in the entire country and the wider region. It has a Euro-regional concept, based on a selection of plays in full accord with modern performance and theatre-related practices. Joakimfest celebrates and fosters aesthetically sophisticated, socially responsible, subversive, and emancipatory theatre which grapples with burning issues and phenomena of the world and the times we live in.
Since the founding of the Festival to date, over 140 performances from 25 countries with the participation of over 700 theatre authors have been performed at the Joakimfest.
An international jury bestows two awards: Grand prix “Joakim Vujić,” for the best overall performance, and Special Award of the City of Kragujevac.
The festival is named after “the father of Serbian theatre,” Joakim Vujić, the managing director of the first Serbian theatre founded in Kragujevac, the capitol of Serbia back then, in 1835.
The host and organizer of the festival is Кnjaževsko-srpski teatar, and the main benefactor is the City of Кragujevac.

четвртак, 14. мај 2020.

ЈОАКИМОВИ ДАНИ НА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ КРАГУЈЕВАЦ

Књажевско-српски театар, у месецу мају, већ једанаесту годину организује Јоакимове дане, ревију позоришних представа у част домаћег писца. Због тренутне ситуације у којој смо се сви нашли и забране јавног окупљања, Јоакимови дани биће реализовани путем емитовања представа на Радио-телевизији Крагујевац.
Ова позоришна смотра од укупно шест представа биће емитована од 19. до 30. маја уторком, петком и суботом од 20 часова, док ће се репризе истих емитовати понедељком, уторком и средом од 13 часова.
На репертоару ће се наћи представе: „Сумњиво лице“ (Народно позориште Сомбор), „Радничка хроника“ (Народно позориште Републике Српске), „Не играј на Енглезе“ (Београдско драмско позориште), „Професионалац“ (Краљевачко позориште), „Деветстопетнаеста (НП Ниш , Крушевачко позориште и ЦЗК „Вук Караџић“ Лозница) и „Женидба и удадба“ представа нашег Театра.
Радио-телевизија Крагујевац је доступна свим гледаоцима у Србији на:
–           Каналу 405, Д3 платформе СББ-а;
–           Каналу 555 МТС-а или Супернове
–         Live stream путем линка www.rtk.co.rs/uzivoчетвртак, 07. мај 2020.

РЕПЕРТОАР ТЕАТРА НА РТК И LIVE STREAM – мај 2020.

Представе Књажевско-српског театра можете пратити сваког петка, суботе и уторка од 20 часова на каналима Радио-телевизије Крагујевац:
  •  405 каналу D3 платформе SBB-a
  • 555 каналу MTS TV или Супернове као Live stream путем линка
  • www.rtk.co.rs/uzivo/tv/
Репризни термини су понедељком, уторком и средом од 13 часова.
 
 

понедељак, 04. мај 2020.

РЕПЕРТОАР ТЕАТРА НА РТК И LIVE STREAM – мај 2020.


Представе Књажевско-српског театра можете пратити сваког петка, 
суботе и уторка од 20 часова на каналима Радио-телевизије Крагујевац:
  •  405 каналу D3 платформе SBB-a
  • 555 каналу MTS TV или Супернове као Live stream путем линка
  • www.rtk.co.rs/uzivo/tv/
Репризни термини су понедељком, уторком и средом од 13 часова.


уторак, 28. април 2020.

МОЋ РЕЧИ - Небојша Брадић

Редитељ Небојша Брадић поводом важних Шекспирових датума - крштења 26. априла 1564. и смрти 23. априла 1616.

Глумац је на елизабетанској позорници креирао простор игре простим изговарањем текста.


Тако је празна сцена постајала двор, тамница или брачна ложница. Тек се у 19. веку инсистирало на натуралистичким решењима сценског простора.
Због тога су у току представе промену сценографских решења следили музички и светлосни ефекти који су јасно потцртавали динамику и атмосферу.
Шекспирове драмске сцене, међутим, одговарају једна другој кроз супротстављање различитих амбијената и темпа. Контрасти између појединих сцена драме јесу једна од карактеристика елизабетанске драматургије.
Драма се никад не зауставља већ се, чим започне нова сцена, претвара у нешто друго: спора сцена следи брзу сцену, лирска сцена следи сцену насиља. Никад не треба дозволити да на позорници буде „хладно“.
Шекспирове драме су, пре Холивуда, биле добро монтирани филмови. Није било потребе за променама сценографије којима би се указивало на промену места и на проток времена, јер би се на тај начин угрозио и сам развој драмске приче.
А гледалац Шекспировог доба био је, пре свега, заинтересован за причу. Та прича је, према навикама времена, морала бити уклопљена у позоришни „живот двочасовни“. Данас је тешко поверовати да је у Шекспирова представа „ишла“ испод два сата.
Но, већина Шекспирових текстова може да буде изведена у том временском опсегу. Како је то могуће? – сумњичаво се запитати позоришни гледалац, навикнут да представе овог аутора трају дуже и од четири сата. Одговор је врло једноставан: уколико се не изговарају речи већ стихови.
Ако пажљиво посматрате како је Шекспир писао, открићете да су сцене прецизно оркестриране, њихова литерарна и емоционална значења ослобођена и веома лако допиру до публике.
Начин на који Шекспир сруктурише своје стихове говори глумцу када ће да убрза, када да говори спорије, где се налази акценат и где је предвиђена пауза. Али, као и у музици, ви морате прво да научите исправно ноте пре него што почнете да изражавате емоције.
Скраћивања Шекспирових текстова данашњи интерпретатори оправдавају и зато што, по њима: „Тај говор гледалац не разуме“.
Насупрот њима, редитељ Питер Брук у својим есејима о Шекспиру указује на смисао употребе стиха и на важност скривених значења која носи стих у Шекспировим драмама. Следећи Брукова упутства, Шекспировим стиховима се треба једноставно предати, и они ће тада узвратити пуноћом значења. Стих, непрекинут ток, брзо одвијање радње, непреигравање хумора или туге, минималистички решена сценографија, емоције на људској, а не на глумачко-сценској скали, само су неке од карактеристика узоритих Шекспирових представа.
Позоришне представе у Шекспирово време извођене су на дневном светлу.
Данас, када позориште располаже светлосном опремом која може да креира таму или замрачење у коме се добро види, значења појединих текстова се мењају. Леди Макбет која хода позорницом са упаљеном свећом на дневном светлу, говори нам много више о мраку и ужасима ноћи, него ли најбољи штимунг врсног дизајнера светла.
Шекспирова реч има огромну моћ и преношење енергије није нужно резултат тактилног или визуелног контакта.

Замрачење и „ноћна сцена“ може се лако направити, али онда не можемо јасно видети страх на лицу Леди Макбет. А ако нешто не видимо добро, не можемо добро ни да чујемо. Речи тада одбијају да нам укажу на скривени смисао и метафору која стоји иза њих.