петак, 17. фебруар 2012.

Konkurs za nagradu Kragujevac u pamćenju i izvan pamćenja

www.joakimvujic.com

 Konkurs za nagradu Kragujevac u pamćenju i izvan pamćenja

1.Knjaževsko-srpski teatar raspisuje konkurs za dramski tekst na srpskom jeziku,sa ciljem ukazivanja na značaj koji baština ima za identitet naroda i kulture.

2. NagradaKRAGUJEVAC U PAMĆENjU I IZVAN PAMĆENjA podrazumeva novčani iznos od 300.000,00dinara i premijerno izvođenje u produkciji Knjaževsko-srpskog teatra u 2013.godini.

3. Pravo učešćaimaju samo originalni, neobjavljeni i neizvođeni dramski tekstovi na temu izmaterijalne i nematerijalne baštine Kragujevca.

4. Štampane inepotpisane tekstove u tri primerka, označene šifrom, kao i CD sa kopijomnepotpisanog teksta u PDF formatu dostaviti do 15. septembra 2012. godine naadresu
Knjaževsko-srpskiteatar
KONKURS ZA NAGRADUKRAGUJEVAC U PAMĆENjU I IZVAN PAMĆENjA
Daničićeva 3
34000 Kragujevac

5. Rezultatikonkursa biće objavljeni na sajtu Knjaževsko-srpskog teatra do 15. novembra2012. godine.Постави коментар